RED CAR

CAR Sarea (Komunikazio Alternatiboko Sarea) 2011n eratutako plataforma bat da, hedapen alternatiboko gune berriak sortzeko asmoarekin jaio zena. Honen helburua era akotako monopolio eta zentsurekin bukatzea da, baita izaera soziala duten mundu mailako ikus-entzunezko lanak sendotzea ere. Era berean, lanak zabaltzea edo nazioarte mailan mugitzeko zailtasunak dituzten obrei, gai desberdinei eta esperientziei aukerak eskaintzea bilatzen du.

CAR Sarea-n parte hartzen duten pertsona eta erakundeen artean Kuba, Egipto, El Salvador, Estatu Batuak, Euskadi, Niger, Nikaragua, Mexiko, Senegal eta, guztira, 30 herrialde baino gehiago daude.

CAR Sarea-ren sorrerako estatutuetan (2012an onetsiak) adierazten denez, bere ekintzen artean, hurrengoak daude:

 • Genero berdintasunari, kulturartekotasunari, garapen iraunkorrari eta giza eskubideei lotutako laburmetraia, luzemetraia, dokumental eta fikzioen artxibo baten sorkuntza.

 • Sarearen parte diren pertsonen inguruko datu base baten sorkuntza, materialen, esperientzien eta jakintzen hartu-emana sustatzeko. Interesatuta dauden pertsonak CAR Sarea osatzen duten profesionalengan jotzeko aukera konferentzien, hitzaldien, zinema-ereduen, materialen maileguaren eta abarren gaineko zalantzen gainean.

 • Pertsona errealizadoreak eta zinema jaialdiak harremanetan jartzea (zeinekin KCD GGKE-k lotura mantentzen duen) baita etorkizunean gurekin lan egiteko zain dauden pertsonak ere harremanetan jartzea euren obrak ahalik eta leku gehienetan erakutsi daitezen.

 • Sareren parte diren kideen arteko topaketa ahalbidetzea ekintzak eta helburuak partekatzeko.

CAR Sarea-k jaialdia mundu osoan proiektatzen laguntzen du, izan ere, sarearen baitan Afrikako, Amerikako, Asiako, Europako (gune aktiboena) eta mundu osoko pertsona eta erakundeek parte hartzen dute. CAR Sarea-k lorpen interesgarriak izan ditu ikus-entzunezko obren sozialen (bereziki emakumeek ekoiztutakoak) hedapenaren eta kide desberdinen arteko lankidetza-lotura sorkuntzaren inguruan.

 

 

La Red CAR (Comunicación Alternativa en Red) es una plataforma creada en 2011 para generar nuevos espacios de difusión alternativos, que rompan con monopolios y censuras de todo tipo y que sirva a su vez para apoyar las realizaciones audiovisuales de carácter social de todo el mundo. Asimismo, busca difundir sus trabajos u ofrecer oportunidades a obras, temáticas y experiencias que tienen pocas oportunidades de moverse a nivel internacional.

Entre las personas y organizaciones que participan de la Red CAR hay representantes de Cuba, Egipto, El Salvador, Estados Unidos, Euskadi, Níger, Nicaragua, México, Senegal y, en total, más de 30 países.

Según se indica en los estatutos de constitución de la Red CAR, aprobados en 2012, entre sus acciones están:

 • La creación de un archivo de largometrajes y cortometrajes documentales y de ficción con temáticas sociales vinculadas a equidad de género, interculturalidad, desarrollo sostenible y derechos humanos.

 • La creación de una base de datos de las personas que forman parte de la red para fomentar el intercambio de materiales, experiencias y conocimientos. Que las personas interesadas puedan recurrir a profesionales de CAR para conferencias, coloquios, muestras de cine, préstamo de materiales, etc.

 • Poner en contacto a personas realizadoras con festivales de cine con los que KCD ONGD ya mantiene una relación y con otros con los que espera establecerla a futuro para mostrar sus obras en el mayor número de espacios posibles.

 • Facilitar encuentros entre miembros de la red para la puesta en común de actividades y objetivos.

 

La Red CAR contribuye a la proyección de festival en todo el mundo ya que en ella participan personas y organismos de África, América, Asia y Europa – en su núcleo más activo- y de todo el mundo en general. La Red CAR ha obtenido interesantes logros en cuanto a la divulgación de obras audiovisuales de cine social, especialmente las realizadas por mujeres, y la generación de vínculos de colaboración entre diferentes integrantes.

The RED CAR (Alternative Network Communication) is a platform which was formed in 2011 for generating new alternative spaces of diffusion, for breaking with the monopoly and all kind of censorship and at the same time for supporting the social audiovisual implementations around the world.

 

Among the people and organizations that take part on the RED CAR, there are representatives from: Cuba, Egypt, El Salvador, United States, Basque Country, Niger, Nicaragua, Mexico, Senegal and up to 30 countries.

 

According to the constitution statutes of the RED CAR, approved on 2012, between their actions there are included:

 

 • The creation of a feature film file and documental or fiction short films with social theme attached to gender equality, interculturality, sustainable development and human rights.

 

 • The creation of a database with the people that takes part on the project for promoting the exchange of materials, experiences and knowledge. That the people who are interested can resort to CAR professionals for conferences, colloquium, cinema exhibitions, material loan…

 

 • Connect filmmakers with cinema festivals with which KCD ONG already has a relation and with another ones with which they will have a relation on the future, for showing their works among the highest number of possible spaces.

 

The RED CAR contributes to the festival projection around the world, thanks to the participation of the people and organizations from Africa, America, Asia and Europe – in their most active core – and from everybody in general. The RED CAR has obtained interesting achievements regarding the disclosure of audiovisual social cinema works, especially the ones performed by a woman, and the generation of collaboration ties between different constituents.

 

 

 

Envianos tu mail y así podremos informarte brevemente sobre todas las noticias que puedan ser relevantes para ti sobre nuestros proyectos y actividades.

Contacto

Oficina - Edificio INNOBAK

Beurko Viejo, 3 - Pabellón 38- Ofi. 12 KCD

CP 48902 - Barakaldo - Bizkaia 

Teléfono - 94 602 46 68

Fax - 94 602 46 68

E-mail - info@kcd-ongd.org

 

Delegación - C/ Artasamina Nº5, 4ºA

CP 48007 - Bilbao - Bizkaia

© Kultura Communication y Desarrollo KCD - ONGD